user_mobilelogo
Wat is de "Kp-index" en waarom is deze van belang voor dronevliegers?
Naast het actuele weer is het verstandig om ook een ander natuurfenomeen in de gaten te houden voordat je gaat vliegen met je drone: de zonneactiviteit. Deze kan namelijk van invloed zijn op je GPS-ontvangst. De mate van verstoring als gevolg van zonneactiviteit wordt uitgedrukt middels de geomagnetische activiteitsindex, of Kp-index.
Met het blote oog lijkt de zon een rustig, constant schijnend cirkeltje, maar niets is minder waar: net als iedere ster stoot de zon continu elektromagnetisch geladen plasmadeeltjes uit haar kern de ruimte in. Soms gaat dat gepaard met hevige uitbarstingen, ook wel zonnevlammen genoemd. Tijdens zo’n uitbarsting worden er extra veel deeltjes de ruimte in geslingerd.
 
Poollicht
Op aarde is deze zonneactiviteit rond de polen goed te zien, in de vorm van het poollicht. Hevige zonneactiviteit vertaalt zich in een prachtig lichtspel, doordat de zonnedeeltjes interacteren met de atmosfeer van de aarde. Maar helaas kunnen de plasmadeeltjes die de zon uitstoot ook verstorend werken op de GPS-signalen die ervoor zorgen dat je drone tijdens een vlucht continu exact weet waar deze zich bevindt.

Een verstoorde GPS-ontvangst kan ertoe leiden dat je drone zijn oriëntatie kwijtraakt. Daardoor wordt de positiebepaling onnauwkeuriger, en in het ergste geval weet de drone helemaal niet meer waar deze zich bevindt. Als je op dat moment niet de volledige controle over je drone hebt, of je ziet niet welke kant deze opvliegt, kan dat resulteren in een fly-away, mogelijk met een crash tot gevolg.

01 KP indexKp-index checken
Om dat te voorkomen is het handig om altijd even de mate van zonneactiviteit te checken voordat je gaat vliegen. Net zoals windkracht wordt ook de zonnewind uitgedrukt op een schaal, de Kp-index, die loopt van 0 tot en met 9. Bij een Kp van 0 tot 3 hoef je je geen zorgen te maken. Bij Kp 3-5 is er kans op verstoring van het satellietsignaal dat gebruikt wordt voor de positiebepaling. Boven een Kp-waarde van 5 is er sprake van een magnetische storm en kun je je drone maar beter aan de grond laten staan.
Je kunt de huidige Kp-index onder andere zien in de gratis app UVA-Forecast. Deze app toont naast de actuele weersomstandigheden ook de Kp-index. Als alle seinen op groen staan geeft de app de mededeling ‘Ready to fly’. Als het weer goed is, maar de Kp-index is te hoog, dan krijg je een ‘Caution’ te zien.
 
Download de volgen de app: UVA-Forecast

02 UVA Forecast

 
Onze Golden Tetrievers

Golden-Retrievers

TOMMIE, TIMO EN URSUS

View more
Wegwijzer Zuid-Limburg

Zuid-Limburg

WANDELGEBIED BIJ UITSTEK

View more
Wegwijzer Zuid-Limburg

Vulkaan-Eifel

EEN INFORMATIEVE WEBSITE

View more